فرم تماس

ملک تبریز
تلفن: 4101 - 041 (30 خط)
بهنگام تماس از طریق تلفن های ثابت، نیاز به گرفتن 041 نیست و تنها با شماره گیری شماره چهار رقمی 4101 می توانید با مشاوران خود در ملک تبریز تماس حاصل نمایید. کد 041 صرفا جهت تماس از طریق تلفن همراه می باشد.
مدیرعامل: 09143002005 (مهندسی هوشنگ احمدی)
مدیر فروش: 09143148717 (مهندس حسین احمدی)
مدیر پشتیبانی فنی و انفورماتیک: 09145060507 (مهندسی الیار حسامی)
ما را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید و آخرین آگهی ها را مشاهده نمایید

آدرس: تبریز، پل کابلی، بلوار ملک تبریزی (جاده باسمنج)، پشت برج های آسمان تبریز، جنب رستوران آسانا